Let’s study about Family. มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ว่าบุคคลในครอบครัวเขาเรียกกันว่าอย่างไรบ้างครับ

อยากรู้ว่าคำอ่านหรือคำศัพท์ในครอบครัวมีคำอ่านว่าอย่างไรให้เชื่อมโยงไปที่ Family tree

Advertisements